Malachi: Heart Matters

Heart of Response – Malachi 3:16-4:6

1024 576 Patrick Wolf

Heart of Giving – Malachi 3:6-12

1024 576 Patrick Wolf

Heart of Justice – Malachi 2:17-3:5

1024 576 Patrick Wolf

Heart of Marriage – Malachi 2:10-16

1024 576 Patrick Wolf